İzleme-Kontrol Formlarının Hazırlanması

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince “ÇED Olumlu” kararı almış olan projeler ile ilgili, ÇED Olumlu karar tarihinden itibaren, İnceleme-Değerlendirme Komisyonunun belirlediği zaman dilimleri içerisinde, Faaliyetin inşaat dönemindeki tüm taahhütlere uyularak işletmeye geçildiği zamana kadar ÇED Yeterlik Belgesine sahip firmalar tarafından hazırlanması zorunlu olan raporlardır.
“ÇED Olumlu” kararı almış olan tüm projeler ile ilgili yapılması zorunlu İzleme – Kontrol Formları firmamız tarafından hazırlanmaktadır.